निर्देशिका

पदनाम नाव

संपर्क क्रमांक

प्रधान सचिव, गृह विभाग

(बंदरे व वाहतूक) महाराष्ट्र शासन

माननिय श्री. आशिष कुमार सिंग, भा.प्र.से.

 

(022) 22025009, 22024243 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डॉ. रामास्वामी एन. भा.प्र.से. (022) 22612143 /   (022) 22611734 / (022) 22658375

नौकानयन सल्लागार

कॅप्टन. हरीश खत्री (022) 22662005 /   (022) 22611734 /

मुख्य बंदर अधिकारी

कॅप्टन.संजय शर्मा  (022) 22611734 /   (022) 22658375 / (022) 22675606 

जल आलेखक

कमांडर संदीप कुमार धुराजी (022) 26045702

सागरी अभियंता व चिफ सर्वेअर

श्री. प्रकाश चव्हाण ​(अतिरिक्त कार्यभार ) (022) 26231125

वित्तीय नियंत्रक-नि-मुख्य लेखा अधिकारी

श्री. सुधाकर सिद्धेवाड   (022) 22611734 / (022) 22658375 / (022) 22662006 

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी

श्री. एस. के. पाटील  (022) 22611734 / (022) 22658375

मुख्य अभियंता

श्री. एम. एन. देकाते (022) 22611734 / (022) 22658375 / (022) 22675606 
उप जिल्हाधिकारी

श्री. दिगंबर मा. मेहेर

 (अतिरिक्त कार्यभार )

(022) 22612143

नगर नियोजक

श्री. दिगंबर मा. मेहेर  (022) 22612143

सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण अधिकारी 

कमांडंट एस. के. नाथ (022) 22612143

महाव्यवस्थापाक, व्यवसाय विकास

श्री. रोहित पुरी  (022) 22612143

अधीक्षक अभियंता

श्री. सुधीर देवरे (022) 22611734 / (022) 2265837

बंदर अधिकारी-मुख्यालय 

कॅप्टन.  सी. जे. लेपांडे  (अतिरिक्त कार्यभार ) (022) 22612143

प्रादेशिक बंदर अधिकारी, बांद्रा बंदरे समूह,

गोविंद पाटील मार्ग, खारदांडा, बांद्रा, मुंबई . 

 कॅप्टन. प्रवीण खारा  (022) 26490873, 26058793

प्रादेशिक बंदर अधिकारी, मोरा बंदरे समूह,

चेंदणी कोळीवाडा, मीठबंदर रोड, ठाणे पूर्व.

कॅप्टन. विनायक इंगळे  (022) 22611734 / (022) 22658375

प्रादेशिक बंदर अधिकारी, राजपुरी बंदरे समूह,

जुना भाजीपाला मार्केट, अलिबाग ता. अलिबाग जी.रायगड   

कॅप्टन. सी. जे. लेपांडे 02141-222746

प्रादेशिक बंदर अधिकारी, रत्नागिरी बंदरे समूह,

"पांढरा समुद्र", मांडवी, ता.जी.रत्नागिरी.

कॅप्टन. संजय उगलमुगले  02352-222160, 226413

प्रादेशिक बंदर अधिकारी, वेंगुर्ला बंदरे समूह, ३२,

साळगावकर बिल्डिंग, परुळकर मार्ग, तालुका- वेंगुर्ला,

जिल्हा- सिंधुदुर्ग.

 कॅप्टन. सुरज नाईक

02366-262014

सर्वेअर, सागरी अभियंता व चिफ सर्वेअर विभाग

श्री. प्रकाश चव्हाण  मुख्यालय-022-00658375 
सर्वेअर, सागरी अभियंता व चिफ सर्वेअर विभाग श्री. सुधाकर लाल श्रीवास्तव 

मुख्यालय-022-00658375 

सर्वेअर, सागरी अभियंता व चिफ सर्वेअर विभाग

श्र. महेंद्र अभ्यंकर 

मुख्यालय-022-00658375 

सर्वेअर, सागरी अभियंता व चिफ सर्वेअर विभाग

श्री. विलास सावंत  मुख्यालय-022-00658375 

सहायक सचिव / विधी अधिकारी 

श्रीमती. वैशाली मुळीक (022) 22612143

कार्यकारी अभियंता- ठाणे व पालघर जिल्हा 

श्री. मनीष मेटकर  (022) 22612143

कार्यकारी अभियंता-मुंबई, मुंबई उपनगर

श्री. विजयकुमार मनवानी (022) 22612143

कार्यकारी अभियंता -रायगड जिल्हा

श्री. सुधीर देवरे  (022) 22612143

कार्यकारी अभियंता - रत्नागिरी जिल्हा 

श्री. अजीत मोहिते  

कार्यकारी अभियंता -सिंधुदुर्ग जिल्हा

श्री. ​तुषार पाटोळे  (022) 22612143

मा. प्रकल्प संचालक, शाश्वत किनारा व्यवस्थापान कार्यक्रम.

आशियाई विकास बँक प्रकल्प 

डॉ. रामास्वामी एन., भा.प्र.से. ०२२-२२६५५६४१, २२६५५६४२
उप संचालक - समन्वय , 

शाश्वत किनारा व्यवस्थापान कार्यक्रम.

आशियाई विकास बँक प्रकल्प 

श्री. जितेंद्र रायसिंघानी, भा. रा. से. ०२२-२२६५५६४१, २२६५५६४२
उप संचालक - तांत्रिक , 

शाश्वत किनारा व्यवस्थापान कार्यक्रम.

आशियाई विकास बँक प्रकल्प 

श्री. सुधीर देवरे (अतिरिक्त कार्यभार) ०२२-२२६५५६४१, २२६५५६४२
एम आय एस अधिकारी ,

शाश्वत किनारा व्यवस्थापान कार्यक्रम.

आशियाई विकास बँक प्रकल्प

श्री. सुनील महाजन  ०२२-२२६५५६४१, २२६५५६४२