निर्देशिका

पदनाम नाव

संपर्क क्रमांक

अध्यक्ष 

माननिय श्री. अस्लम शेख   
उपाध्यक्ष माननिय श्री.अब्दुल सत्तार   

प्रधान सचिव, गृह विभाग

(बंदरे व वाहतूक) महाराष्ट्र शासन

माननिय श्री. आशिष कुमार सिंग, भा.प्र.से.

 

91-22-69041700 / 02222612143 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डॉ. अमित सैनी, भा.प्र.से. 91-22-69041701, 2/ 02222612143

नौकानयन सल्लागार

कॅप्टन. संजय शर्मा (अतिरिक्त कार्यभार ) (022) 69041705 

मुख्य बंदर अधिकारी

कॅप्टन.संजय शर्मा  (022) 69041704 

जल आलेखक

कमांडर संदीप कुमार धुराजी (022) 69041712 

सागरी अभियंता व चिफ सर्वेअर

श्री. प्रकाश चव्हाण ​(अतिरिक्त कार्यभार ) (022) 69041715 

वित्तीय नियंत्रक-नि-मुख्य लेखा अधिकारी

श्री. के. जी. कर्वे (अतिरिक्त कार्यभार ) (022) 69041730, 25

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी

श्री. एस. के. पाटील  (022) 69041703

सचिव (तांत्रिक)

श्री. एम. एन. देकाते (022) 69041713
उप जिल्हाधिकारी

श्री. दिगंबर मा. मेहेर

 (अतिरिक्त कार्यभार )

(022) 690417124

नगर नियोजक

श्री. दिगंबर मा. मेहेर  (022) 690417124

सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण अधिकारी 

कमांडंट एस. के. नाथ (022) 69041723

महाव्यवस्थापाक, व्यवसाय विकास

श्री. रोहित पुरी  (022) 69041707

अधीक्षक अभियंता

श्री. सुधीर देवरे (अतिरिक्त कार्यभार ) (022) 69041717

प्रादेशिक बंदर अधिकारी, बांद्रा बंदरे समूह,

गोविंद पाटील मार्ग, खारदांडा, बांद्रा, मुंबई . 

 कॅप्टन. प्रवीण खारा  (022) 26490873, 26058793

प्रादेशिक बंदर अधिकारी, मोरा बंदरे समूह,

चेंदणी कोळीवाडा, मीठबंदर रोड, ठाणे पूर्व.

कॅप्टन. विनायक इंगळे  (022) 22611734 / (022) 22658375

प्रादेशिक बंदर अधिकारी, राजपुरी बंदरे समूह,

जुना भाजीपाला मार्केट, अलिबाग ता. अलिबाग जी.रायगड   

कॅप्टन. सी. जे. लेपांडे 02141-222746

प्रादेशिक बंदर अधिकारी, रत्नागिरी बंदरे समूह,

"पांढरा समुद्र", मांडवी, ता.जी.रत्नागिरी.

कॅप्टन. संजय उगलमुगले  02352-222160, 226413

प्रादेशिक बंदर अधिकारी, वेंगुर्ला बंदरे समूह, ३२,

साळगावकर बिल्डिंग, परुळकर मार्ग, तालुका- वेंगुर्ला,

जिल्हा- सिंधुदुर्ग.

 कॅप्टन. सुरज नाईक

02366-262014

सर्वेअर, सागरी अभियंता व चिफ सर्वेअर विभाग

श्री. प्रकाश चव्हाण  मुख्यालय-022-69041715
सर्वेअर, सागरी अभियंता व चिफ सर्वेअर विभाग श्री. सुधाकर लाल श्रीवास्तव 

मुख्यालय-022-69041759

सर्वेअर, सागरी अभियंता व चिफ सर्वेअर विभाग

श्र. महेंद्र अभ्यंकर 

मुख्यालय-022-69041759

सर्वेअर, सागरी अभियंता व चिफ सर्वेअर विभाग

श्री. विलास सावंत  मुख्यालय-022-69041759

सहायक सचिव / विधी अधिकारी 

श्रीमती. वैशाली मुळीक (022) 69041709

कार्यकारी अभियंता- ठाणे व पालघर जिल्हा 

श्री. मनीष मेटकर  (022) 69041717

कार्यकारी अभियंता-मुंबई, मुंबई उपनगर

श्री. ​तुषार पाटोळे (022) 69041720

कार्यकारी अभियंता -रायगड जिल्हा

श्री. सुधीर देवरे  (022) 69041710

कार्यकारी अभियंता - रत्नागिरी जिल्हा 

श्री. अजीत मोहिते (022) 69041721

कार्यकारी अभियंता -सिंधुदुर्ग जिल्हा

श्री. विजयकुमार मनवानी  (022) 69041720

मा. प्रकल्प संचालक, शाश्वत किनारा व्यवस्थापान कार्यक्रम.

आशियाई विकास बँक प्रकल्प 

डॉ. अमित सैनीभा.प्र.से. 91-22-69041701, 2
उप संचालक - समन्वय , 

शाश्वत किनारा व्यवस्थापान कार्यक्रम.

आशियाई विकास बँक प्रकल्प 

श्री. जितेंद्र रायसिंघानी, भा. रा. से. 022-69041711
उप संचालक - तांत्रिक , 

शाश्वत किनारा व्यवस्थापान कार्यक्रम.

आशियाई विकास बँक प्रकल्प 

श्री. सुधीर देवरे (अतिरिक्त कार्यभार) 022-69041711
एम आय एस अधिकारी ,

शाश्वत किनारा व्यवस्थापान कार्यक्रम.

आशियाई विकास बँक प्रकल्प

श्री. सुनील महाजन  022-69041718
(022) 690417103