ऑनलाईन सेवा प्रणाली

महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या ऑनलाईन सेवांसाठी “आपले सरकार” या महाराष्ट्र शासनाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी आपले युजर प्रोफाईल तयार करा.

 

Click here for "आपले सरकार " पोर्टल 

 

 

महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या ऑनलाईन सेवांमधुन इच्छुक सेवा निवडा, व त्या सेवेचा अर्ज भरून सेवेच्या अनुषंगाने लागणारे कागदपत्रे अपलोड करून प्रकिया पूर्ण करा.

 

Login Procedure    Video on Login and Application Procedure    Documents Required for Online Services of MMB 

MECS Forms & Procedure   Validation of Digital Sign on PDF   Instruction to Applicants on Payment Gateway 

 

Maha eSeva Kendra List  Maha eSeva Kendra Mumbai City List

 

For Queries Contact numbers for clarifications  9699441550, 8800171742